skandinaviens
portal

STORSTRØMSBROEN - UNDERSKRIFT INDSAMLING

BEVAR KULTUR
PRAGTVÆRKET
STORSTRØMSBROEN

Big Stream Bridge

Big Stream Bridge Development IVS drives af en bestyrelse. Vi er tre med det overordnet ansvar for hele idégrundlaget for projektet. Vi arbejder ud fra ønsket om, at Danmark får en unik geoturistisk oplevelse ud af at bevare Storstrømsbroen, når den afløses af en ny bro til den fremtidige højhastigheds togbane mm. Formålet med bevarelsen af det unikke broanlæg Storstrømsbroen er turisme til gavn for hele Danmark samt vækst for egne omkring broen.

Vi arbejder ud fra det fælles “buzzword”:

Vækst over Vand

…Bevar kultur pragtværket Storstrømsbroen

historien

Projektet blev påbegyndt i 1844 som ide hos den danske konge med stor interesse fra industriens folk. Byggeriet blev synligt i Danmark i 1933. Prisen var 35 millioner, som blev udlånt fra tysk side. Der skyldes ikke længere lånte penge.
1933
1937
Indvielsen blev foretaget af Kong Christian 10. og fandt sted d. 26.
september
Ved opførelsen var broen, som er 3.199 m lang og 9 m bred. Det længste spænd er 136 m og den maksimale gennemsejlingshøjde er 26 m. Dette er verdens første og største spænd over vand. Den er udført i kobberstål/rustfri stål, beton og granit.
1937
2017
Storstrømsbroen er en del af Fugleflugtslinjen mellem Nordtyskland og Skandinavien.
Jernbanen fører stadig såvel regional som international trafik over Storstrømmen i dag
2017

Du kan hjælpe os!

Udnyttelse af egnen omkring denne gamle pragt historiske Storstrømsbro bliver en gevinst for Danmark. Broen er klar til at blive noteret på UNESCOs verdensarvsliste. Og efter vores mening, så river man ikke bevaringsværdige steder med enestående betydning ned. Vi mener, at man i stedet skal arbejde på at få turister til den store, fantastiske geoturistiske Storstrømsbro.

Hvorfor bruge en halv milliard danske skattekroner på nedrivning af et oplagt turistmål? Storstrømsbroen, der hverken er kommunal eller regional men som tilhører Vejdirektoratet, kan byggemodnes og fungere som et turistmål.

Storstrømsbroen kan tilbyde alle turister en unik ferieoplevelse hvis man giver broen nyt liv med, for eksempel, et 3,5km historisk brohotel med 360 graders havudsigt.
Den nye trafikbro bygges snart som en del af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) jævnfør Vejdirektoratets rapport 516 – 2014. Der er mange nye idéer til udvikling af Storstrømsbroen og med dem kan verden forhåbentligt se frem til et unikt bro-hotel på den historiske bro.

Idéen om at bevare den historiske bro mellem Masnedø og Falster har fået opbakning fra uventede siger i Danmark – men også i udlandet. Du kan hjælpe os ved at donere 100 kr., som bliver brugt til gode oplysningsmaterialer, der kan udbrede idéen om at bevare Storstrømsbroen. Storstrømsbroen skal være mere end en bro. Den skal være en fantastisk turistisk oplevelse.

Vækst over vand