2-2-2

skandinaviens
portalSTORSTRØMSBROEN - UNDERSKRIFT INDSAMLING

En geoturistisk destination

Vækst over Vand: Et koncept der gavner Danmark

Storstrømsbroen er et unikt historisk bygningsværk, som skal bevares og promoveres ved dansk knowhow og kulturhistorie. Storstrømsbroen er et centrum med kontaktpunkter på Nordfalster og Masnedø. Vi arbejder for, at broen huser fremtidens mest imponerende og unikke brohotel med gode ferieoplevelser og præsentation af dansk design, viden, erhverv, kunst og sikkerhed.

Broen rummer fremtiden og kan fortælle verdenshistorien om, at den blev stående under 2. verdenskrig, idet den var bygget i samarbejdet med England, Tyskland og Danmark i mellemkrigsårene. Der er en imponerende fortælling om dansk vilje for overlevelse i broen.
Den gamle Storstrømsbro er for fremtiden. Den skal blive Danmarks geoturistiske destination.

Vores vision

Storstrømsbroen skal fungere som et kæmpe skib på havet, og dansk knowhow skal danne basis for alt bebyggelse på broen. Kosten skal primært bestå af dansk mad – øl, sodavand, slik, kage, brød, kød, grøntsager – med hensyn til tidens trend.

Broens personale skal følge dansk lovgivning for løn- og arbejdsvilkår, og de virksomheder, der promovere sig på broen, skal have til hensigt at vise verden hvad Danmark kan.

Den kommende nye Storstrømsbro (se VVM-redegørelsen Rapport 516-2014) får udsigt til den bevaringsværdige og unikke gamle Storstrømsbro. Udsigten fra den nye bro skal der værnes om således, at der bliver et æstetisk stykke sund mellem de to broer.

På bunden nær broen skal et skib være skraldet og sunket, så der kan dykkes til en dykkercafe. En fiskeyngel kan gemme sig i skroget. Alt i maritime materialer der på afstand fra den nye bro ikke synes, mens der for den gamle bro får broens historie og Danmarks søfartsnation til at smile til verden med tovværk, taljer og søfartsudstyr.

På midten skal der bygges tre konferencesale. Mellem vejbanen og salene skal der være en almindelig dansk isbod, pølsevogn samt pizza- og kaffebod. Dette skaber en 50 kroners hygge-plads med alt det udendørsliv kan tilbyde inden for tisseplads for hunde og børnewc’er samt muligheder for leg med en stor sandkasse og en luftpumpe til cyklerne som minimum.

Med verdens eneste brohotel med 360 graders havudsigt kan man se på det historiske hav, der har haft betydning for Grækenlands krigere, vikingernes togter, hansestædernes handelsudvikling og koldkrigens skibe. Havet er træskibenes yndlingsfarvand, og alverdens dykkere kan komme og nyde faunaen, mens vandoverfladen kan danne mål for sejlere, der vil lægge til ved Gåbense havn.

Det hyggelige gamle færgeleje der i tiden før broen forbandt Masnedø med Nordfalster via Jernhavnen skal udvikles som Heiligenhafen i Nordtyskland. Det kan få lov til at vokse sig flot og prægtigt uden at falde ud af konceptet om de smukke danske kyster,

Trafik

Broen skal blive et hotel samt en oplevelse, der favner flere byer – Roskilde til Gedser og med Rostock og Fehmarn/Lübeck som de tyske punkter. Egnen i en times kørsel omkring broen vil opleve turisme-effekten.

Broens skal for fremtiden være uden kørende tog og biler. Trafikken skal være som følger:
-En vejbane mede to ’hygge’ tracks – en kørende og en spadserende
-Vejbanen skal konstant friholde et spor i en vejbanes bredde til 114 og 112 trafik samt til små eldrevne køretøjer, baggagetransport, gangbesværende, forsyning og cykelister.

Den nuværende cykelsti gøres til udsigtsplads med gangstig og udsigt til den nye Storstrømsbro.
Togsporet skal forblive. Togsporet skal være fundament for togvogne, som med deres udseende skal give broen den fantastiske historiske oplevelse. Togvognen skal være de tidligere sovevogne, godsvogne osv.

Vognene skal klassificeres således, at der på parten mod Masnedø er backpack paradis. Her skal der være plads til alt det liv, der er forbundet med at komme som studerende, ung, familie og som cykelturist med en kulturel interesse som formål. Vognen skal beholde sit udvendige udsende, mens den indvendigt skal indrettes i overenstemmelse med konceptet, som er et langt tog-show room.

Broen og vejen til og fra bliver et fredsprojekt med turismeudvikling i en egn, der rummer demokratiets mange udviklingspunkter, som giver turisten en times tid mellem destinationer. Disse destinationer fortæller om Danmarks udvikling fra den kælvende bræ og de første ertebøllefolk slog sig ned til der kom birk, købstadsrettigheder over hoveriets nedlæggelse og til stænderforsamlinger, der munder ud i grundlovens underskrivelse.

Historien strækker sig helt frem til i dag, hvor det går så stærkt, at et minde om betonmesterens skaber Hr. Nielsen og stålbroen drukner i den moderne IT verden. Broen rummer imponerende politiske oplevelser for ikke at glemme det faktum, at bornholmske granitstykker er monteret meget nøjagtigt på havbunden i en tid uden IT teknik.

Fremtidens mennesker skal ikke miste dette kultur værk.

Hotel

Under hele broen skal der hænge et luksushotel, som er bygget af 11 fods containere fra fx Mærsk. Hotellet skjules af de eksisterende høje kanter og rummes under vejbanen med opgang for hver 100 m til hygge-vejbanen.

På broens side mod Farø/Gåbense skal der åbnes for en masse lys ind til hotelværelserne, der er monteret under broen. På denne side af broen skal der være udgang og nedgang fra hængebroer og ud til pontoner med udspring samt indhegnede svømmebassiner, dykker hotspots og meget andet.

Med et sådant koncept kan man regne med 2000 overnattende pr. døgn. Dertil skal der være ’homecamp’ på Nordfalster og Masnedø backpacker camping plads samt de eksisterende campingpladser, så der er god grund til at rejse til Danmarks store geoturistiske oplevelse.

Besøgende

Det kan forventes, at der kommer en halv million overnattende gæster om året. De kommer primært med biler via sejlforbindelsen mellem Danmark og Tyskland eller med togtransport.

Tilgang til broen kan ske fra Gedser via veteranbanen. Veteranbanen skal kunne tilkøre broen fra Nordfalster, hvorfor det bliver vigtigt at bevare muligheden for togdrift mellem Gåbense Orehoved station frem mod Storstrømsbroen.

Drift

Alt hvad angår promovering, undervisning og hotel-funktion skal virke uden kontakt til kommunerne på hver side af broen. Broen er bygget og betalt og tilhører som grund Danmark, hvor det nuværende nedrivningsbeløb bør hensættes til en fond for vedligeholdelse af broen. En fond som i nødtilfælde kan fjerne en knust bro.

P.t. tænker jeg, at de som har drift på broen bor med ejerskab som andelshavere. Altså ejerskab med forpligtelser og tilknytning til de driftsbetingelser, der er unikke for driften af et bæredygtigt broanlæg, hvor alle får knowhow af samarbejdet. Alt med det formål at sælge danske virksomheder i et dansk-tysk-nordisk samarbejde til gavn for egnen fra Roskilde til Rostock og Lübeck med Storstrømsbroen i centrum.

Kommunerne skal forsyne broen med tilgangsveje, dvs. vedligeholde de eksisterende til- og frakørsels muligheder med hensyn til fremtidens foranderlige trafikale forhold.

Turbinekraft fra havet skal danne strøm til oplysning og drift. På solcellemarker på Falster skal der høstes solenergi til drift af ’homecamp’ camping på Nordfalster samt en luksus havn i Gåbense.

Drikkevandet skal hentes fra havet og renses. Kondens og regnvand skal samles med inspiration fra økohuset i New York og sejlfartens almindelige drift. Det bliver en vandret model, der omfatter havet, gusen og regnen som en ressource for broens liv.

Glas skal give kunderne på broen læ, og disse glas skal vise verden hvad glas kan. Broen skal diskret indpakkes i skudsikkert glas – så diskret så broens unikke bygningskonstruktion forbliver uforandret, og alverdens VIP kan opholde sig frit. Alle mennesker skal få læ, varme og udsigt.

Farvede glas må ikke være konstant tilstand (som fx på Aros) men kan i perioder monteres af kunstneriske årsager eller som behov i forhold til udsigten. Glas skal være teknisk nyskabende med mulighed for energiopsamling, radiatoreffekt og gardinfunktion.

Masnedø

Masnedø skal ligeledes blive udstillingsplads med store ting som fx traktorer og vindmøller udstillet i byggefaser og andet, der kan fortælle Danmarks økonomihistorie.

Masnedø fortet fortjener et glastag oven på det imponerende bygningsværk, der er monteret i 1912 og som har haft den funktion at passe på Storstrømsbroen og sundet. Byg et drivhus med dobbelte glasvægge hvor dansk glaskunst kan promoveres og som kan blive et imponerende udsigtspunkt med udsyn til den nye bro samt den kommende drift og funktioner fra de to broer. Det kan være en døgncafé med udsyn til nattehimlen; et sted der aldrig sover.

På Masnedø kan der på havnen lægge store skibe med turister til. Verden skal kunne opleve den fine historie om udvikling med vindmølleenergi fra Masnedø.

Der må påregnes en almindelig turistlufthavn i Holeby. På nuværende tidspunkt er der et idéoplæg til en metropol omkring Holeby lufthavn og en togstation til Holeby.

En særlig oplevelse

Intet andet sted i verden kan det blive muligt at få en oplevelse som denne. En oplevelse der både tager hensyn til almindelige folks interesse i et til-rejsnings punkt. Samtidig kan broen levere unikke første klasses overnatninger, restauranter og erhvervsplaceringer og ikke mindst tre konferencerum, der spænder 110 meter – 12 meter i bredden og mellem 6 og 8 meter til loftet. En unik festplads til bryllupper.

1,5 km togvogne på hver side af midterpartiet. To forskellige verdener hvor Nordfalster bliver luksus for de, der vil betale for det nydelige polerede og stringent maritime.

På Masnedø siden bliver det derimod mere den vilde backpack oplevelse med højskolevogne, efterskolevogne, udviklingshistorie om det kongelige bibliotek, astronomi og demokratifortællinger, krigshistorie, ufologi og vogne, hvor Lalandia, dansk filmmusik, industri, it og design promoveres. På Masnedø bliver der campingplads med små pop-up telte til skoleklasser på koloni samt musik i det fri og anden støjende aktivitet med kultur som parameter.

Baneanlægget i Vordingborg har et bredt ar af togskinner. Her kan der ligeledes, på sigt, overbygges med en sportshal, der også kan rumme møderum for større begivenheder.

Bevar den historiske bro

Det er vigtigt, at broen bevarer det unikke udseende ud mod den kommende nye bro.
Derved kan broen opnå UNESCO godkendelse og, som Eiffeltårnet, både være museum og centrum for forståelsen af Danmarks brobygning.
Dette koncept skal forhindre, at de store granitpiller ikke må ende som skærver i et kystværn.
Den bornholmske granit er unikt, og kloden får det aldrig igen.

Broen i Danmark er en turistgevinst, et rejsemål for alle typer af turister. Den er et studie i politisk overlevelse for folket.

Bevar Storstrømsbroen. Det fortjener verdens første længste historiske bro.

om os

Big Stream Bridge Development IVS drives af en bestyrelse på 3. Vi 3, har overordnet ansvaret for hele idégrundlaget for projektet. Vi arbejder ud fra ønsket om at Danmark får en uni geoturistisk oplevelse, ud af at bevare Storstrømsbroen, når den afløses af en ny bro til den fremtidige højhastigheds togbane mm. Formålet med bevarelsen af det unikke bro anlæg Storstrømsbroen, er, vækst for egne omkring broen og turismen til gavn for hele Danmark.

Her ved har vi det fælles Buzzword;

Vækst over Vand

…Bevar kultur pragtværket Storstrømsbroen